loading...
Əlavə etdi: admin | Mövzu: yalan
Qeyri-əxlaqi hərəkətlər bizim əxlaqa əsaslanan həyat tərzimizin ilikin şərtlərini yaradır. Onlar ruhumuza, daxili varlığımıza hakim kəsilmişlər. Biz heç vaxt heç kəsə rəva bilmədiyimiz dərəcədə öz-özümüzə qəsd edir, oğurluq və ikiüzlülük edir, cilddən-cildə giririk.
Nitsşe

Əlavə etdi: admin | Mövzu: yalan
Uğursuz an! – Müdrik insanlar yalnız bir anlığa yalan danışırlar.
Nitsşe

Əlavə etdi: admin | Mövzu: yalan
Heç kəs, heç zaman və heç yerdə bu həqiqətin doğruluğuna şübhə etməsin! – Yalanlar daim insanların həyatını müşayiət edir, ancaq sonradan heç düşünməyə də vaxt və həvəsləri olmur və baş verənlərə heç inanmaq da istəmirlər.
Nitsşe

Əlavə etdi: admin | Mövzu: yalan
İnamsızlıq, dünya üzərində heç vaxt olmamış, görünməmiş bir inamsızlıq, hər şeyə və hər kəsə qarşı şübhə! Həqiqətə çatmağın yeganə yolu budur. Gərək sağ göz sol gözə etibar eləməsin və bir müddət işıq — qatı qaranlığa qərq olsun. Bu sizin getməli olduğunuz yeganə yoldur… Siz həmin yolun üstündə xırdaca, bərkimiş buğda dənləri görəcəksiniz. – bunlar həqiqətlərdir: on illər boyu acından ölməmək üçün ovuc-ovuc yalanla qidalanmalı olacaqsınız və bunların heç birinin yalan olduğunu bilməyəcəksiniz...
Nitsşe

Əlavə etdi: admin | Mövzu: yalan
İlham pərisi yalan söyləyir. - "Biz yaxşı bilirik ki, dilimizdə yalan gəzdiririk" - Bir vaxtlar ilham pəriləri Hesiodla söhbətdə bunu etiraf etmişlər. – Yalançılığın sənətkar üçün adi bir hal olduğunun fərqinə varmaqla yalan haqqında çox həqiqətləri kəşf etmiş olarıq.
Nitsşe
Əlavə etdi: admin | Mövzu: yalan
Bizim istifadə etdiyimiz yalanların dörddə üçü antitezalarla dünyaya gəlmişdir.
Nitsşe

Əlavə etdi: admin | Mövzu: həqiqət
Həqiqət düşmənləri. - Həqiqətin ən qatı düşmənləri yalanlar yox, inamlardır.
Nitsşe

Əlavə etdi: admin | Mövzu: yalan
İnsanlarla ünsiyyətdə şərəf hissini gözləməkdən böyük ağılsızlıq yoxdur. Bundan da pisi nəzakətlə yalan danışmaq vərdişinə yiyələnməməkdir.
Nitsşe

Əlavə etdi: admin | Mövzu: yalan
Bir iranlı üçün mühüm olan şeylər bunlardır: sərrast atəş açmaq, at minmək, borc verməmək və yalan danışmamaq.
Nitsşe
Əlavə etdi: admin | Mövzu: yalan
Heç kim fəlakətə düşmüşlər qədər yalana meylli olmur.
Nitsşe

Sonuncular

Hamısı

Ən bəyənilənlər

Hamısı

Ən çox oxunanlar

Hamısı

Çox şərh edilənlər